Jumaat, 4 Jun 2010

Sabtu, 22 Mei 2010

No. Daftar sekolah.

XBA5125  (Ini adalah contoh No. Daftar  sesebuah sekolah. Gunakan No Daftar sekolah masing-masing bagi menggantikan nombor fail tersebut)

Sistem pernomboran fail bidang kurikulum & Kokum sekolah oleh JPM.

FAIL HEM

XBA5125/700-1 : DISIPLIN

XBA5125/700-1/1 : LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

XBA5125/70O-1/2 : KESALAHAN DAN HUKUMAN

XBA5125/7OO-1/3 : PONTENG SEKOLAH

XBA5125/700-1/3/1 : PONTENG SEKOLAH – AMARAN PERTAMA

XBA5125/700-1/3/2 : PONTENG SEKOLAH - AMARAN KEDUA

XBA5125/700-1/3/3 : PONTENG SEKOLAH - AMARAN KETIGA

XBA5125/700-1/4 : SURAT KEPADAIBUBAPA

XBA5125/700-1/5 : PERATURAN SEKOLAH

XBA5125/700-1/6 : LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

XBA5125/700-1/7/1 :BORANG SALAH LAKU A

XBA5125/700-1/7/2 : BORANG SALAH LAKU B

XBA5125/7OO-1/7/3 BORANG SALAH LAKU C


XBA5125/7OO-1/8 BORANG SALAH DEMERIT

XBA5125/700-2 BAHAGIAN PELAJAR

XBA5125/700-2/1 PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

XBA5125/700-2/1/1 PENDAFTARAN MURID TAHUN 12006

XBA5125/7OO-2/1/2 PENDAFTARAN MURID TAHUN 1 2007

XBA5125/70O-2/1/3 PENDAFTARAN MURID TAHUN 1 2008

XBA5125/700-2/1/4 PENDAFTARAN MURID TAHUN 1 2009

XBA5125/700-2/2 PENDAFTARAN KEMASUKAN MURID

XBA5125/700-2/3 PENDAFTARAN KEMASUKAN PINDAH / BERHENTI / MENERUSKAN

PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH MENENGAH

XBA5125/700-2/4 PENDAFTARAN/KEMASUKKAN MURID KE TAHUN 1

XBA5125/7OO-2/5 TIKET KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN 1
XBA5125/7OO-1/7/3 BORANG SALAH LAKU C


XBA5125/700-2/6 PERMOHONAN / PENCALONAN MURID KE ASRAMA PENUH

XBA5125/700-2/7 PERMOHONAN / PENCALONAN MURID KE SMKA (KAA) SABAH

XBA5125/700-2/8 PERMOHONAN / PENCALONAN MURID KE KELAS RANCANGAN KHAS

XBA5125/700-3 BANTUAN DAN BIASISWA

XBA5125/700-3/1 BORANG PERMOHONAN BANTUAN KWAPM

XBA5125/700-3/1/1 PEMOHONAN TAHAP 1

XBA5125/700-3/1/2 PEMOHONAN TAHAP 2

XBA5125/700-3/2 SENARAI MURID LAYAK DAN TIDAK LAYAK BANTUAN KWAPM TAHAP 1 DAN TAHAP 2

XBA5125/700-3/3 RINGKASAN PERMOHONAN TAHUN 2 HINGGA TAHUN 6/ PERMOHONAN TAHUN 1 DAN CICIR

XBA5125/7OO-3/4 LAPORAN AGIHAN KWAPM/GRAF MURID LAYAK DAN TIDAK LAYAK
XBA512b/700-4 HAL EHWAL MURID / SURAT / PEKELILING.MESYUARAT


XBA5125/700-5 AKTIVITI LUAR

XBA5125/700-6 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

XBA5125/700-6/1 SENARAI MURID LAYAK MENDAPAT BANTUAN BUKU TEKS

XBA5125/700-6/2 BORANG KEPERLUAN BUKU TEKSBTBT 190/BTBT 170 DAN SENARAI BEKALAN BUKU TEKS BTBTR 460/BTBTB 460

XBA5125/700-6/3 SALINAN SIJIl AKUAN PENERIMAAN / INVOIS DAN NOTA SERAHAN

XBA5125/700-6/4 SURAT-SURAT PEKELILING SPBT

XBA5125/700-6/5 SURAT MESYUARAT DENGAN BBT/JPN/PPB/PPD/JAIN BERKAITAN DENGAN SPBT

XBA5125/700-6/6 REKOD PINJAMAN BUKU TEKS (BORANG SPBT G)

XBA5125/700-6/7 REKOD PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT

XBA5125/7OO-6/8 LAPORAN BUKU HILANG / MUSNAH DAN GANTIAN

XBA5125/700-6/9 TEGURAN / ADUAN / LAPORAN PENYELIAAN BBT/JPN/PPB/PPD/JAIN/NAZIR/AUDIT/IBUBAPA

XBA5125/700-6/10 MINIT MESYUARAT SPBT SEKOALH

XBA5125/7OO-6/11 SURAT MESYUARAT PENGELUARAN BUKU SPBT SEKOLAH LAIN


XBA5125/700-7 SKIMBAUCHERTUISYEN


XBA5125/700-8 BANTUAN ALATTULIS

XBA5125/7OO-9 BANTUAN MINUMAN SUSU

XBA5125/700-10 BANTUAN PAKAIAN

XBA5125/700-11 RAWATAN KESIHATAN

XBA5125/700-12 RAWATAN PERGIGIAN

XBA5125/700-13 SUNTIKAN

XBA5125/700-14 KANTIN

XBA5125/700-15 RMT

XBA5125/70O-16 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

XBA5125/700-17 INSURAN TAKAFUL PELAJAR

XBA5125/700-18 SURAT LANTIKAN

XBA5125/70O-19 SISTEM MAKLUMAT MURID

XBA5125/700-19/1 LAPORAN SISTEM MAKLUMAT MURID KE PEJABAT

XBA5125/700-19/1/1 LAPORAN BULAN SMM KELAS TAHAP 1

XBA5125/700-19/1/2 LAPORAN BULAN SMM KELAS TAHAP 2

XBA5125/700-19/2 MAKLUMAT MURID IKUT KAMPUNG

XBA5125/700-19/3 MAKLUMAT MURID CICIR/MURID TANPA SURAT BERANAK/MURID YATIM/ANAK YATIM

XBA5125/700-20 KESELAMATAN

XBA5125/700-21 PENCALONAN MURID KE ASRAMA PENUH

XBA5125/7OO-22 PENCEGAHAN JENAYAH ANTI DADAH

XBA5125/700-23 RIMUP


PERFAILAN KOKURIKULUM

XBA5125/800-1 GERAK KERJA / LAPORAN


XBA5125/800-1/1 LAWATAN

XBA5125/800-1/2 LAPORAN

XBA5125/800-1/2/1 MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/2 SURAT PEKELILING KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/3 JEMPUTAN MESYUARAT KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/4 TAKWIM KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/5 PEMBAHAGIAN TUGAS KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/6 JADUAL PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/7 CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/8 SURAT PERLANTIKAN AJK KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/9 PLAN TINDAKAN KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/10 SKPM KOKURIKULUM

XBA5125/800-1/2/11 ALAT SUKAN SEKOLAH

XBA5125/800-2 UNIT BERUNIFORM

XBA5125/800-2/1 PENGAKAP


XBA5125/800-2/1/1 PENGAKAP1XBA5125/800-2/1/2 PENGAKAP 2


XBA5125/800-2/2 BULAN SABIT MERAH


XBA5125/800-2/3 PUTERI ISLAM


XBA5125/800-2/4 TUNAS PUTERI


XBA5125/800-2/5 TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS)


XBA5125/800-3 KELAB AKADEMIK


XBA5125/800-3/1 PERSATUAN BAHASA MELAYU


XBA5125/800-3/2 PERSATUAN BAHASA INGGERIS


XBA5125/800-3/3 PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

XBA5125/800-3/4 PERSATUAN PELAJAR ISLAMXBA5125/800-3/5 KELAB PENCINTA ALAM


XBA5125/800-3/6 KELAB KOMPUTER


XBA5125/800-3/7 PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


XBA5125/800-3/8 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


XBA5125/800-3/8/1 MINI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH


XBA5125/800-3/9 PERSATUAN BAHASA KADAZAN DUSUN


XBA5125/800-3/10 PERSATUAN MUZIK DAN KOIR


XBA5125/800-3/11 PERSATUAN PUSATSUMBER


XBA5125/800-3/12 PERSATUAN SPBT


XBA5125/800-4 SUKAN DAN PERMAINAN

XBA5125/800-4/1 BOLA SEPAK

XBA5125/800-4/2 BOLA TAMPARXBA5125/800-4/3 BOLA TAKRAW


XBA5125/800-4/4 BADMINTON


XBA5125/800-4/5 BOLAJARING


XBA5125/800-4/6 INDOOR GAME


XBA5125/800-4/7 BOLA BALING


XBA5125/800-4/8 BOLA PING - PONG


XBA5125/800-4/9 OLAHRAGA


XBA5125/800-5 SUKAN


XBA5125/800-5/1 SUKAN TAHUNAN SEKOLAH


XBA5125/800-5/1/1 SUKAN MSS ZON 4


XBA5125/800-5/2 MSSD


XBA5125/800-5/3 YURAN


XBA5125/800-5/3/1 YURAN PSKPPS


XBA5125/800-5/3/2 YURAN MSSD


XBA5125/800-5/3/3 YURAN MSSM NEGERI


XBA5125/800-5/3/4 YURAN MSS ZON 4

XBA5125/800-5/3/5 YURAN HARI GURU DAERAH / NEGERIXBA5125/800-6 PERTANDINGAN / PAMERAN


XBA5125/800-6/1 PERTANDINGAN LALUUNTAS SHELL


XBA5125/800-6/2 PERTANDINGAN KAWAD KAKI DAERAH


XBA5125/800-7 MAJALAH SEKOLAH


XBA5125/800-8 PERKHEMAHAN


XBA5125/800-8/1 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH


XBA5125/800-8/2 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT DAERAH


XBA5125/800-8/3 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT NEGERI


XBA5125/800-9 REKOD KEJUARAAN


PERFAILAN HEM


XBA5125/7OO-1/7/3 BORANG SALAH LAKU CXBA5125/700-2/6 PERMOHONAN / PENCALONAN MURID KE ASRAMA PENUH


XBA5125/700-2/7 PERMOHONAN / PENCALONAN MURID KE SMKA (KAA) SABAH


XBA5125/700-2/8 PERMOHONAN / PENCALONAN MURID KE KELAS RANCANGAN KHAS


XBA5125/700-3 BANTUAN DAN BIASISWA


XBA5125/700-3/1 BORANG PERMOHONAN BANTUAN KWAPM


XBA5125/700-3/1/1 PEMOHONAN TAHAP 1


XBA5125/700-3/1/2 PEMOHONAN TAHAP 2


XBA5125/700-3/2 SENARAI MURID LAYAK DAN TIDAK LAYAK BANTUAN KWAPM TAHAP 1 DAN TAHAP 2


XBA5125/700-3/3 RINGKASAN PERMOHONAN TAHUN 2 HINGGA TAHUN 6/ PERMOHONAN TAHUN 1 DAN CICIR


XBA5125/7OO-3/4 LAPORAN AGIHAN KWAPM/GRAF MURID LAYAK DAN TIDAK LAYAK


PERFAILAN KURIKULUM

XBA5125/600-1 PEKEULING / SURAT / MlNIT MESYUARAT / LAPORANXBA5125/600-1/1 PENGAGIHANTUGAS


XBA5125/600-2 JADUALWAKTU


XBA5125/600-3 TAKWIM


XBA5125/600-3/1 PEPERIKSAAN PKBS


XBA5125/600-3/2 PEPERIKSAAN UPSR


XBA5125/600-3/3 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA MELAYU (PLBS) DAN BAHASA INGGERIS (SBOA)


XBA5125/600-4 PANITIA MATA PELAJARAN


XBA5125/600-4/1 PANITIA BAHASA MELAYU


XBA5125/600-4/1/1 PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)


XBA5125/600-4/2 PANITIA BAHASA INGGERIS

XBA5125/600-4/2/1 BIMBINGAN RAKAN TAULANXBA5125/600-4/2/2 SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT (SBOA)


XBA5125/600-4/3 PANITIA MATEMATIK


XBA5125/600-4/4 PANITIA SAINS


XBA5125/600-4/4/1 PEKA


XBA5125/600-4/5 PANITIA PENGETAHUAN AGAMA ISLAM


XBA5125/600-4/6 PANITIA PENDIDIKAN MORAL


XBA5125/600-4/7 PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


XBA5125/600-4/8 PANITIA KAJIAN TEMPATAN


XBA5125/600-4/9 PANITIA KEMAHIRAN HIDUP


XBA5125/600-4/10 PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


XBA5125/600-4/11 PANITIA PENDIDIKAN MUZIK


XBA5125/600-4/12 PANITIA SENI VISUAL

XBA5125/600-4/13 PANITIA BAHASA ARABXBA5125/600-4/14 PANITIA BAHASA KADAZAN DUSUN


XBA5125/600-4/15 PANITIA PEMULIHAN KHAS


XBA5125/600-4/16 PANITIA BAHASA CINA


XBA5125/600-5 PENCERAPAN GURU-GURU / PENYEUAAN / PEMANTAUAN


XBA5125/600-5/1 PEMANTAUAN KELAS BIASA


XBA5125/600-5/2 PEMANTAUAN KELAS PPSMI


XBA5125/600-5/3 PEMANTAUAN KELAS PROTIM


XBA5125/600-5/4 PEMANTAUAN KELAS PROTIM SISTEM BAUCER TUISYEN


XBA5125/600-5/5 INTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN AKADEMIK SEKOLAH


XBA5125/600-6 SUMBERPENDIDIKAN
XBA5125/600-6/1 PUSATSUMBERXBA5125/600-6/2 PUSAT AKSES SEKOLAH


XBA5125/600-7 INFORMATION AND COMMUNITION TECHONOLOGY (ICT)


XBA5125/600-8 PROGRAM PROTIM


XBA5125/600-8/1 SENARAIAJK & GURU-GURU PROTIM


XBA5125/600-8/2 SENARAI MURID PROTIM


XBA5125/600-8/3 PELAN TINDAKAN PROTIM


XBA5125/600-8/4 REKOD PENCAPAIAN / KEPUTUSAN PROTIM


XBA5125/600-8/5 JADUAL WAKTU / MINIT MESYUARAT PROTIM


XBA5125/600-9 KERTAS UJIAN PROTIM


XBA5125/600-9/1 SURATSIARAN


XBA5125/600-9/2 SENARAI AJK & GURU-GURU KIA2M


XBA5125/600-9/3 SENARAI MURID KIA2M


XBA5125/600-13/5 PROGRAM INTERVENSI PPSMI (SMERP)XBA5125/600-14 PROGRAM GEMILANG


XBA5125/600-14/1 PROJEK CAHAYA


XBA5125/600-15 PROGRAM SEKOLAH IMPIAN


XBA5125/600-16 PROGRAM INTERACTIVE EDUCATION SCHOOL/ IES


XBA5125/600-17 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA - SEKOLAH (SKPM)


XBA5125/600-17/1 LAPORAN PENARAPAN KENDIRI SEKOLAH BERDASARKAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)


XBA5125/600-17/2 PENGIRAAN SKPM


XBA5125/600-18 UJIAN DIAGNOSTIK


XBA5125/600-19 REKOD PENGHANTARAN RINGKASAN MENGAJAR